Saturday, July 10, 2010

GESTIONARE TABELE UTILIZAND VBA IN EXCEL

CÂTEVA OBIECTE SPECIFICE VBA-EXCEL:
 • Userforms - obiecte cu ajutorul carora se introduc sau se afiseaza date;
 • Controls - obiecte ce pot fi create in Userforms : etichete. casete text, butoane, liste text etc.
 • Listbox - furnizeaza utilizatorului o caseta cu una sau mai multe coloane de text predefinit;
 • Range - obiecte reprezentate de celule, randuri, coloane sau anumite celule selectate;
NEVOI ÎN GESTIONAREA DATELOR
 • Ultimul rând utilizat - modalităţi de a afla ultimul rând completat cu date într-o foaie excel utilizând comenzi VBA:
 • LastRow = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row;
 • LastRowColA = Range("A65536").End(xlUp).Row;
 • LastRow = Cells.Find("*",SearchOrder:=xlByRows,SearchDirection:=xlPrevious).Row;
 • LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count;
 • Listă simplă:
 • Metoda "AddItem" este utilizată pentru o listă scurtă;
 • Metoda "List" şi o matrice sunt utilizate pentru o listă mai lungă;
 • Listă cu mai multe coloane:
  • Proprietatea "Columncount" - numărul de coloane în listă
  • Proprietatea "ColumnWidths" - laţimea fiecărei coloane;
  • Proprietatea "Text" - furnizează/selectează textul din/în listă;
  • Proprietatea "Boundcolumn" - selectează coloana în listă;
 • Liste în cascadă:
  • Selecţia din prima listă determină lista a doua, iar selecţia din a doua listă determină lista atreia;
 • Lista cu selecţie multiplă:
  • Proprietatea "Selected" - furnizează dacă en element dintr-o listă este selectat sau nu;
LECTII VIDEO DESPRE VBA
Câteva lecţii despre programarea în "Visual Basic for Aplication" găsite pe un canal de pe youtube - http://www.youtube.com/user/ExcelVBAHelp:
 1. Introducere în VBA macros;
 2. Bucle: do while; do until; for loops;
 3. Ştergere rânduri goale;
 4. Matrici cu dimensiune dinamică;
 5. ....

CĂRŢI: