Sunday, July 4, 2010

PROGRAMAREA ORIENTATĂ PE OBIECTE

Obiectele sunt instanţe ale unei clase.
Un obiect este un pachet software de variabile şi metode conexe.
O clasă este un model care defineşte variabilele şi metodele
comune pentru toate obiectele de un anumit tip.

Tip - este un set de valori, împreună cu una sau mai multe operaţiuni
care pot fi aplicate în mod uniform pentru toate aceste valori.

Enumerare - este un "tip" care are o listă fixă de valori posibile, care sunt specificate atunci când este creată enumerarea.