Thursday, July 21, 2011

Crearea unui Logo

În general identitatea unei companii este reprezentată prin 3 elemente:
  1. unul vizual, ilustrativ, denumit generic "logo" sau uneori "simbol";
  2. unul textual, şi anume denumirea companiei respective, care de cele mai multew ori include şi partea ilustrativă şi care se numeşte "logotip";
  3. şi un element vocativ, sau explicativ, reprezentat de o sintagmă, o construcţie de cuvinte cu sens clar, limpede, care se numeşte "slogan", sau dacă apare vizual în componenta identităţii are denumirea de "tag-line";
Logo-ul, sau sigla, reprezintă aşadar elementul grafic folosit pentru identificarea unei firme/produs/website etc. şi, astfel, pentru promovarea imaginii respectivei entităţi.
Brand-ul este mult mai mult decât logo-ul. Brandul include logo-ul, dar poate conţine şi un slogan, o prezentare grafică mai complexă etc. În esenţă, brand-ul reprezintă percepţia pe care consumatorul o are despre un produs.

Programe pentru a crea un logo:
  • este recomandat softuri de grafică vectorială - permit modificarea dimensiunilor;
  • Adobe Ilustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop;
Principii în crearea unui logo:
  1. să fie simplu - uşor de reţinut şi uşor de recunoscut. Simplitatea se referă atât la structura în sine a logoului cât şi la culorile folosite.  Se recomandă 2-3 culori, iar replicarea acestuia în alb şi negru să îi păstreze frumuseţea şi capacitatea de a atrage atenţia;
  2. să fie memorabil. Fontul logoului trebuie să difere de cele folosite de sistemul de operare. Este recomandat să nu se folosescă un simbol clasic al domeniului pentru care este creat logo-ulş
  3. să reziste timpului;
  4. să fie versatil. Să i se poată modifica dimensiunile şi să potă fi replicat în alb şi negru;
  5. să se potrivească profilului sitului / firmei. Deşi logoul nu trebuie să arate precis domeniul, este recomandabil ca elementele grafice folosite să sugereze acest aspect;
Se aplică formula Kiss (Keep It Short and Simple).

Dimensiunile recomandate sunt 350 (weight-lungime) x 280 (height-lăţime)